อาหาร เครื่องดื่ม ร้านอาหาร

rubbermaid,กล่องเก็บอาหาร
rubbermaid,ที่คีบอาหาร,ที่คีบ,Tongs
rubbermaid,ที่คีบอาหาร,ที่คีบ,Tongs
rubbermaid,ถังเก็บวัตถุดิบ,ถังเก็บแป้ง,ถังเก็บข้าว
rubbermaid,ถังเก็บวัตถุดิบ,ถังเก็บแป้ง,ถังเก็บข้าว,ProSave  Ingredient Container Combos
 rubbermaid,เขียง,เขียงพลาสติก,Cutting Boards
 rubbermaid,ช่องเก็บช้อนส้อม,Cutlery Bin
rubbermaid,ถ้วยตวง,Bouncer  Portioning Scoops
ddd

อาหาร เครื่องดื่ม ร้านอาหาร

รับทำเค้กส้มหน้านิ่ม
รับทำเค้กส้มหน้านิ่ม
40 บาท

ปลานิลแดดเดียวทอดกรอบ
ปลานิลแดดเดียวทอดกรอบ
250 บาท

โต๊ะโต๊ะหินอ่อนโต๊ะกาแฟ
โต๊ะโต๊ะหินอ่อนโต๊ะกาแฟ
2,400 บาท

ข้าวขาว 100
ข้าวขาว 100
100 บาท

ข้าวกล้องหอมมะลิ
ข้าวกล้องหอมมะลิ
80 บาท

จำหน่ายข้าวหอมนิล
จำหน่ายข้าวหอมนิล
80 บาท

จำหน่ายข้าวบัวใหญ่
จำหน่ายข้าวบัวใหญ่
120 บาท

ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวไรซ์เบอรี่
95 บาท

สมุนไพรโสม 5 สิงห์”
สมุนไพรโสม 5 สิงห์”
200 บาท

Sugar for export many brand
Sugar for export many brand
875 บาท