อาหาร เครื่องดื่ม ร้านอาหาร

rubbermaid,กล่องเก็บอาหาร
rubbermaid,ที่คีบอาหาร,ที่คีบ,Tongs
rubbermaid,ที่คีบอาหาร,ที่คีบ,Tongs
rubbermaid,ถังเก็บวัตถุดิบ,ถังเก็บแป้ง,ถังเก็บข้าว
rubbermaid,ถังเก็บวัตถุดิบ,ถังเก็บแป้ง,ถังเก็บข้าว,ProSave  Ingredient Container Combos
 rubbermaid,เขียง,เขียงพลาสติก,Cutting Boards
 rubbermaid,ช่องเก็บช้อนส้อม,Cutlery Bin
rubbermaid,ถ้วยตวง,Bouncer  Portioning Scoops
ddd

อาหาร เครื่องดื่ม ร้านอาหาร

Tongs ที่คีบอาหาร
Tongs ที่คีบอาหาร
800 บาท

Tongs ที่คีบอาหาร
Tongs ที่คีบอาหาร
800 บาท

Cutting Boardsเขียง
Cutting Boardsเขียง
1,600 บาท

กาแฟพาดาโซ่พัส กล่องละ200บาท
กาแฟพาดาโซ่พัส กล่องละ200บาท
200 บาท

ข้าวเกรียบปลา ราคาส่ง
ข้าวเกรียบปลา ราคาส่ง
85 บาท

ทุ่งนากาแฟ at เชียงใหม่
ทุ่งนากาแฟ at เชียงใหม่
40 บาท